Diamond Coffee & Milk Tea

Diamond Coffee & Milk Tea

Ấp Phú Thọ . Xã Phú Cường . Đinh quán - Đồng Nau, Xã Bình Hòa, Vietnam

https://www.facebook.com/pages/Diamond-Coffee-Milk-Tea/362540407418948

Categories
Work hours

Monday 06:00 - 22:00

Tuesday 06:00 - 22:00

Wednesday 06:00 - 22:00

Thursday 06:00 - 22:00

Friday 06:00 - 22:00

Saturday 06:00 - 22:00

Sunday 06:00 - 22:00

Share this Place on Social

Ấp Phú Thọ . Xã Phú Cường . Đinh quán - Đồng Nau, Xã Bình Hòa, Vietnam

Get Directions