Đền Thánh Martino

Đền Thánh Martino

Đường Khu Phố 10, ビエンホア 60

0982095114

kinhmancoi.net

https://www.facebook.com/Đền-Thánh-Martino-523153704409785/

About
Đền Thánh Martino là tu viện thuộc dòng Đaminh.
là Đền thờ Thánh Martin de porrès O.P
một tu sĩ da màu đã được đức thánh cha tôn phong hiển thánh năm 1962
Share this Place on Social

Đường Khu Phố 10, ビエンホア 60

Get Directions