Cửa Hàng Vi Tính Lê Toàn

Cửa Hàng Vi Tính Lê Toàn

Tổ 3, Ấp Đồng, Xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

01255913979

https://www.facebook.com/vitinhletoan/

Categories
About
Cửa hàng vi tính Lê Toàn PC chuyên:
+ Mua bán sửa chữa máy vi tính, laptop
+ Thiết kế máy Games, đồ họa, server
+ Thi công, lắp đặt camera ip wifi
+ Cung cấp đĩa CD, DVD Game, soft...
Work hours

Monday 07:00 - 19:00

Tuesday 07:00 - 19:00

Wednesday 07:00 - 19:00

Thursday 07:00 - 19:00

Friday 07:00 - 19:00

Saturday 07:00 - 19:00

Sunday 07:00 - 19:00

Description
Cửa hàng vi tính Lê Toàn PC chuyên:
+ Mua bán sửa chữa máy vi tính, laptop
+ Thiết kế máy Games, đồ họa, server
+ Thi công, lắp đặt camera ip wifi
+ Cung cấp đĩa CD, DVD Game, soft...
Share this Place on Social

Tổ 3, Ấp Đồng, Xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

Get Directions