Cửa hàng nhôm kính Xuân Tâm

Cửa hàng nhôm kính Xuân Tâm

ĐT768, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, ビエンホア

0905544632

https://www.facebook.com/Cửa-hàng-nhôm-kính-Xuân-Tâm-296760763854593/

About
Chuyên thiết kế các loại: tủ, cửa, vách ngăn mặt dựng, lề kẹp, kệ treo, hộp bếp...
Nhận thi công các công trình...
Work hours

Monday 07:00 - 17:00

Tuesday 07:00 - 17:00

Wednesday 07:00 - 17:00

Thursday 07:00 - 17:00

Friday 07:00 - 17:00

Saturday 07:00 - 17:00

Sunday 07:00 - 17:00

Share this Place on Social

ĐT768, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, ビエンホア

Get Directions