Cửa Hàng Cà Phê 1988

Nổi bật

Cửa Hàng Cà Phê 1988

Cửa Hàng Cà Phê 1988

Duong 3/2, Trang Bom 810000

0868889813

https://www.facebook.com/cuahang.caphe1988/

Categories
About
Cửa hàng cà phê theo phong cách ‘cũ cũ’ và ‘quê quê’ của thập niên 1980s tại trung tâm Thị Trấn Trảng Bom.
Share this Place on Social

Duong 3/2, Trang Bom 810000

Get Directions