Công Ty TNHH Xây Dựng Võ Đắc

Công Ty TNHH Xây Dựng Võ Đắc

28/20 Trần Văn Xã, ビエンホア Phường Trảng Dài

061.3996259

vodac.com.vn

https://www.facebook.com/Congtyvodac/

About
Nhà Thép Võ Đắc vững chắc cùng thời gian .
Work hours

Monday 07:30 - 17:30

Tuesday 07:30 - 17:30

Wednesday 07:30 - 17:30

Thursday 07:30 - 17:30

Friday 07:30 - 17:30

Saturday 07:30 - 17:30

Share this Place on Social

28/20 Trần Văn Xã, ビエンホア Phường Trảng Dài

Get Directions