Công ty TNHH V-Stainless Steel

Công ty TNHH V-Stainless Steel

Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3, Giai Đọan 2, X.Long Thọ, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai, Nhon Trach

0613 566 966

v-stainless-steel.com

https://www.facebook.com/VStainless/

Categories
About
Cả một kho hàng phong phú của thép không gỉ sẽ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp Việt Nam!..
Number one!..
Description
Mua bán và gia công nguyên liệu thép không gỉ và sản phẩm, nguyên liệu thép cao cấp như thép tấm, thép ống, thanh thép tròn, thanh thép phẳng, thép góc cạnh, thép chữ u sử dụng trong Máy móc công nghiệp, Thiết bị y tế, máy móc xây dựng, v.v...
工業機械、医療機器、建設機械などの部品として使用される板、パイプ、丸棒、プラットバー、アングル、チャンネルなどのステンレス鋼材及び特殊鋼などの加工及び販売
Share this Place on Social

Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3, Giai Đọan 2, X.Long Thọ, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai, Nhon Trach

Get Directions