Công Ty TNHH TMDV Sản Xuất và Chăn Nuôi Thanh Đức

Công Ty TNHH TMDV Sản Xuất và Chăn Nuôi Thanh Đức

Bình Hòa Xuân Lộc Đồng Nai, Xuan Loc 810000

0919270574

trunggasachthanhduc.com

https://www.facebook.com/trunggasachthanhduc/

About
Chuyên sản xuất và cung cấp : trứng gà sạch Thanh Đức, phân vi sinh hữu cơ Organic, thức ăn gia cầm, con giống hậu bị và cố vấn chăn nuôi.
Work hours

Monday 07:00 - 16:30

Tuesday 07:00 - 16:30

Wednesday 07:00 - 16:30

Thursday 07:00 - 16:30

Friday 07:00 - 16:30

Saturday 07:00 - 16:30

Sunday 07:00 - 16:30

Description
Trang thông tin về CTY TNHH TMDV Sản xuất và Chăn nuôi Thanh Đức . Cập nhật và đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự, sản phẩm và chiến lược kinh doanh, chương trình chăm sóc và tri ân khách hàng...
Share this Place on Social

Bình Hòa Xuân Lộc Đồng Nai, Xuan Loc 810000

Get Directions