Công ty TNHH Thép Cơ Khí Phú An Phát

Công ty TNHH Thép Cơ Khí Phú An Phát

914 Ấp 4, Quốc lộ 51, Xã An Hòa,, ビエンホア

02513 937 964

https://www.facebook.com/thepphuanphat/

Categories
About
Chuyên cung cấp các loại thép cơ khí chế tạo, thép làm khuôn mẫu
Gia công Khuôn mẫu, chi tiết chính xác
Gia công Phay, Mài khổ lớn 1500x3000
Cắt Gió đá/Plasma CNC theo hình vẽ yêu cầu
Work hours

Monday 07:30 - 17:00

Tuesday 07:30 - 17:00

Wednesday 07:30 - 17:00

Thursday 07:30 - 17:00

Friday 07:30 - 17:00

Saturday 07:30 - 17:00

Description
Chuyên cung cấp các loại thép cơ khí chế tạo, thép làm khuôn mẫu
Gia công Khuôn mẫu, chi tiết chính xác
Gia công Phay, Mài khổ lớn 1500x3000
Cắt Gió đá/Plasma CNC theo hình vẽ yêu cầu
Share this Place on Social

914 Ấp 4, Quốc lộ 51, Xã An Hòa,, ビエンホア

Get Directions