Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc Thịnh

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc Thịnh

202/48 đường QL13, KP. Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước., Binh Phuoc, Vietnam 06513

https://www.facebook.com/Công-Ty-TNHH-MTV-Xây-Dựng-Phúc-Thịnh-1625791797668870/

About
1. Khảo sát địa hình.
2. Thiết kế CT giao thông.
3. Giám sát thi công XD CT giao thông (Cầu, đường bộ).
4. Thi công CT dân dụng, giao thông (Cầu, đường).
Share this Place on Social

202/48 đường QL13, KP. Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước., Binh Phuoc, Vietnam 06513

Get Directions