Công ty TNHH MTV SX TM & DV Vận Tải Anh Kiệt

Công ty TNHH MTV SX TM & DV Vận Tải Anh Kiệt

2/20 Tổ 20, Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, ビエンホア

0913674171

voxexuc.com

https://www.facebook.com/Công-ty-TNHH-MTV-SX-TM-DV-Vận-Tải-Anh-Kiệt-1133808333343462/

About
Cty chuyên mua bán các loại vỏ xe cơ giới, săm, yếm, mâm, phụ tùng xe xúc lật, xe cuốc, xe nâng, xe bang, xe lu, xe oto v.v...
Work hours

Monday 07:00 - 17:30

Tuesday 07:00 - 17:30

Wednesday 07:00 - 17:30

Thursday 07:00 - 17:30

Friday 07:00 - 17:30

Saturday 07:00 - 17:30

Sunday 07:00 - 11:30

Description
Cty chuyên mua bán các loại vỏ xe cơ giới, săm, yếm, mâm, phụ tùng xe xúc lật, xe cuốc, xe nâng, xe bang, xe lu, xe oto v.v...
Share this Place on Social

2/20 Tổ 20, Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, ビエンホア

Get Directions