Công ty Kim Cương Sao Sáng

Công ty Kim Cương Sao Sáng

Số 11, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, ビエンホア 084

061 3836324

https://www.facebook.com/vinastardiamond/

Work hours

Monday 08:00 - 17:00

Tuesday 08:00 - 17:00

Wednesday 08:00 - 17:00

Thursday 09:00 - 17:00

Friday 08:00 - 17:00

Saturday 08:00 - 17:00

Description
Tuyển dụng
Share this Place on Social

Số 11, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, ビエンホア 084

Get Directions