Công ty cổ phần xây dựng số 12

Công ty cổ phần xây dựng số 12

số D12, ビエンホア

01647523520

https://www.facebook.com/ledatcty12/

About
Tư vấn miễn phí lĩnh vực xây dựng
Description
Nhận tư vấn, thiết kế, thi công các các hạng mục công trình dân dụng bao gồm công trình nhà nước và tư nhân.
Share this Place on Social

số D12, ビエンホア

Get Directions