Cơm Tấm Kiều Giang Cao Tốc Long Thành Dầu Giây

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Cơm Tấm Kiều Giang Cao Tốc Long Thành Dầu Giây

Cơm Tấm Kiều Giang Cao Tốc Long Thành Dầu Giây

Đường Nguyễn Duy Trinh, ホーチミン市

+84 8 3731 0909

https://www.facebook.com/pages/C%C6%A1m-T%E1%BA%A5m-Ki%E1%BB%81u-Giang-Cao-T%E1%BB%91c-Long-Th%C3%A0nh-D%E1%BA%A7u-Gi%C3%A2y/247682652092405

Categories
Work hours

Monday 06:00 - 21:00

Tuesday 06:00 - 21:00

Wednesday 06:00 - 21:00

Thursday 06:00 - 21:00

Friday 06:00 - 21:00

Saturday 06:00 - 21:00

Sunday 06:00 - 21:00

Share this Place on Social

Đường Nguyễn Duy Trinh, ホーチミン市

Get Directions