Cơm chay Bảo An Thanh Hóa

Cơm chay Bảo An Thanh Hóa

08 Hậu Thành - P. Điện Biên - TP. Thanh Hóa, タインホア 440000

0971233836

comchaybaoan.com

https://www.facebook.com/BaoAn.VeGan/

About
Cửa hàng ăn chay duy nhất tại Thanh Hóa - chay dinh dưỡng, chay bình dân, chạy cao cấp!
Work hours

Monday 09:00 - 20:00

Tuesday 09:00 - 20:00

Wednesday 09:00 - 20:00

Thursday 09:00 - 20:00

Friday 09:00 - 20:00

Saturday 09:00 - 20:00

Sunday 09:00 - 20:00

Description
Cửa hàng ăn chay duy nhất tại Thanh Hóa - chay dinh dưỡng, chay bình dân, chạy cao cấp!
Share this Place on Social

08 Hậu Thành - P. Điện Biên - TP. Thanh Hóa, タインホア 440000

Get Directions