Cơm BENTO Nhật Bản

Cơm BENTO Nhật Bản

151 30/4 Biên Hòa Đồng Nai, ビエンホア

0945844712

https://www.facebook.com/combentonhatban/

About
Com Bento ngon, la, hap dan..
Description
Cơm BENTO Nhật Bản
Liên hệ:0902.705.800
Email: Aimy1120@gmail.com
Địa chỉ: 151, đường 30/4 TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai (Gần chợ đêm Biên Hùng).
Share this Place on Social

151 30/4 Biên Hòa Đồng Nai, ビエンホア

Get Directions