Chuyên sỉ đồ ăn vặt-Bông bí

Chuyên sỉ đồ ăn vặt-Bông bí

28 Phan Đình Phùng- kp2-quang vinh, ビエンホア

0935998776

https://www.facebook.com/bihouse.vvn/

Categories
Work hours

Monday 08:00 - 22:00

Tuesday 08:00 - 22:00

Wednesday 08:00 - 22:00

Thursday 08:00 - 22:00

Friday 08:00 - 22:00

Saturday 08:00 - 22:00

Sunday 08:00 - 22:00

Share this Place on Social

28 Phan Đình Phùng- kp2-quang vinh, ビエンホア

Get Directions