Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

494A đường Hoàng Bá Bích, Tổ 10, Kp 4, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, ビエンホア

0962581583

senvangonline.net

https://www.facebook.com/Chùa-Trúc-Lâm-Viên-Nghiêm-500801443591191/

Share this Place on Social

494A đường Hoàng Bá Bích, Tổ 10, Kp 4, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, ビエンホア

Get Directions