Chùa Long Phước Thọ

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Chùa Long Phước Thọ

67, ấp 5, xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Long Thành 71000

https://www.facebook.com/chualongphuoctho/

Share this Place on Social

67, ấp 5, xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Long Thành 71000

Get Directions