Chùa Đèn Cầy - Viên Giác Thiền Tự

Chùa Đèn Cầy - Viên Giác Thiền Tự

233/5 Đoàn Kết, Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Trang Bom 816400

+842512686827

viengiacthientu.com

https://www.facebook.com/vgtt.chuadencay/

About
ĐỊA CHỈ: 233/5 Đoàn Kết, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai

www.viengiacthientu.com.vn
Description
ĐỊA CHỈ: 233/5 Đoàn Kết, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai

www.viengiacthientu.com.vn
Share this Place on Social

233/5 Đoàn Kết, Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Trang Bom 816400

Get Directions