Children's Rosary Vietnam - Kinh Mân Côi Cho Trẻ Em Việt Nam

Children's Rosary Vietnam - Kinh Mân Côi Cho Trẻ Em Việt Nam

Văn Phòng Hỗ Trợ Children's Rosary, ビエンホア 810000

childrensrosary.org

https://www.facebook.com/ChildrensRosaryVietnam/

About
Phong trào Kinh Mân Côi của Trẻ Em, một Phong trào cầu nguyện của trẻ em và vì trẻ em. Đây là một nỗ lực để các bắt đầu các nhóm cầu nguyện Kinh Mân Côi.
Description
Phong trào Kinh Mân Côi của Trẻ Em, một Phong trào cầu nguyện của trẻ em và vì trẻ em. Đây là một nỗ lực để các bắt đầu các nhóm cầu nguyện Kinh Mân Côi trong các giáo xứ, dòng tu, cô nhi viện, trư
Share this Place on Social

Văn Phòng Hỗ Trợ Children's Rosary, ビエンホア 810000

Get Directions