Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sửa Chữa Điện Tử

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sửa Chữa Điện Tử

G40a tổ 18 , khu phố 7 , long bình, ビエンホア 810000

0972 254 823

https://www.facebook.com/Chia-Sẻ-Kinh-Nghiệm-Sửa-Chữa-Điện-Tử-261437694019059/

Categories
About
Chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa điệt tử : vi tính - tivi - đầu đĩa - âm ly - loa vi tính
và tất cả về mạch điện tử dân dụng & công nghiệp
Share this Place on Social

G40a tổ 18 , khu phố 7 , long bình, ビエンホア 810000

Get Directions