Cherry Coffee

Cherry Coffee

33/241 khu phố 2, phường Long Bình, ビエンホア

(0613) 995585

https://www.facebook.com/cherrycoffee68/

Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 08:00 - 23:00

Sunday 08:00 - 23:00

Description
Quán cafe mái nhà kính duy nhất trong khu vực Long Bình, Biên Hòa
Share this Place on Social

33/241 khu phố 2, phường Long Bình, ビエンホア

Get Directions