Cafe Sách Đông Tây - Biên Hòa

Cafe Sách Đông Tây - Biên Hòa

25, Cách mạng tháng Tám, ビエンホア 810000

0986874728

https://www.facebook.com/cafesachdongtay/

Categories
Work hours

Monday 07:00 - 22:00

Tuesday 07:00 - 22:00

Wednesday 07:00 - 22:00

Thursday 07:00 - 22:00

Friday 07:00 - 22:00

Saturday 07:00 - 22:00

Sunday 07:00 - 23:00

Description
Một không gian Cafe-Sách đúng chất, nơi hội tụ tri thức Đông Tây, lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội và phụng sự cộng đồng.
Share this Place on Social

25, Cách mạng tháng Tám, ビエンホア 810000

Get Directions