Cafe Góc Phố Biên Hòa

Cafe Góc Phố Biên Hòa

120/68/39 đường Lê Hoa, KP6, P. Tân Tiến, ビエンホア 810000

0933704567

https://www.facebook.com/Cafe-Góc-Phố-Biên-Hòa-139744873329691/

Work hours

Monday 06:30 - 22:30

Tuesday 06:30 - 22:30

Wednesday 06:30 - 22:30

Thursday 06:30 - 22:30

Friday 06:30 - 22:30

Saturday 06:30 - 22:30

Sunday 06:30 - 22:30

Share this Place on Social

120/68/39 đường Lê Hoa, KP6, P. Tân Tiến, ビエンホア 810000

Get Directions