Cafe 19Hồi Ấy

Cafe 19Hồi Ấy

212 đường 30/4 , Trung Dũng, ビエンホア

01626440820

https://www.facebook.com/open2424/

Categories
Description
Địa chỉ :183, đường 30/4,P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai ( Đối diện cổng chợ đêm công Viên Biên Hùng)
Share this Place on Social

212 đường 30/4 , Trung Dũng, ビエンホア

Get Directions