Cafe 123 - Karaoke 123

Cafe 123 - Karaoke 123

34, Kp5, P.Trảng Dài, ビエンホア 810000

+84 98 631 77 73

https://www.facebook.com/Cafe-123-Karaoke-123-411564692343617/

Categories
About
Quán Cafe, Karaoke 123. Quán cafe thường xuyên tổ chức ca nhạc - hát với nhau. Karaoke gia đình
Work hours

Monday 07:00 - 23:00

Tuesday 07:00 - 23:00

Wednesday 07:00 - 23:00

Thursday 07:00 - 23:00

Friday 07:00 - 23:00

Saturday 07:00 - 23:00

Sunday 07:00 - 23:00

Share this Place on Social

34, Kp5, P.Trảng Dài, ビエンホア 810000

Get Directions