Bún Bò Huế 20 năm

Bún Bò Huế 20 năm

Đường Cách Mạng Tháng 8, ホーチミン市 +084

0937266395

https://www.facebook.com/Bún-Bò-Huế-20-năm-314909338605564/

About
Bún Bò Huế, Đặc biệt giò heo, chả cua....xí quách tủy... thương hiệu trên 20 năm.....
Share this Place on Social

Đường Cách Mạng Tháng 8, ホーチミン市 +084

Get Directions