Bò Sữa Long Thành - Định Quán Đồng Nai

Bò Sữa Long Thành - Định Quán Đồng Nai

La Ngà,Định Quán,Đồng Nai, Là Ngà, Vietnam 814390

0964535939

https://www.facebook.com/SuaLongThanhDinhQuan/

Categories
About
Bò Sữa Long Thành
100% Sữa tươi nguyên chất
Không chất bảo quản
Địa chỉ :96/2 Ấp 4, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại :0964535939
Work hours

Monday 06:00 - 22:30

Tuesday 06:00 - 22:30

Wednesday 06:00 - 22:30

Thursday 06:00 - 22:30

Friday 06:00 - 22:30

Saturday 06:00 - 22:30

Sunday 06:00 - 22:30

Description
Bò Sữa Long Thành
100% Sữa tươi nguyên chất
Giao hàng miễn phí
Địa chỉ :96/2 Ấp 4, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại :0964535939
Share this Place on Social

La Ngà,Định Quán,Đồng Nai, Là Ngà, Vietnam 814390

Get Directions