Bít Tết NGON - Cơm Văn Phòng

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Bít Tết NGON - Cơm Văn Phòng

Bít Tết NGON - Cơm Văn Phòng

1269, kp2, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, ビエンホア

0973366377

https://www.facebook.com/BitTetNgon.ComVp/

Work hours

Monday 07:00 - 22:00

Tuesday 07:00 - 22:00

Wednesday 07:00 - 22:00

Thursday 07:00 - 22:00

Friday 07:00 - 22:00

Saturday 07:00 - 22:00

Sunday 07:00 - 22:00

Description
Chuyên các món bò bít tết và cơm văn phòng
Share this Place on Social

1269, kp2, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, ビエンホア

Get Directions