Bít Tết NGON - Cơm Văn Phòng

Nổi bật

Bít Tết NGON - Cơm Văn Phòng

Bít Tết NGON - Cơm Văn Phòng

1269, kp2, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, ビエンホア

0973366377

https://www.facebook.com/BitTetNgon.ComVp/

Work hours

Monday 07:00 - 22:00

Tuesday 07:00 - 22:00

Wednesday 07:00 - 22:00

Thursday 07:00 - 22:00

Friday 07:00 - 22:00

Saturday 07:00 - 22:00

Sunday 07:00 - 22:00

Description
Chuyên các món bò bít tết và cơm văn phòng
Share this Place on Social

1269, kp2, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, ビエンホア

Get Directions