Biển Xanh Cafe- Biển Hải Tiến, Thanh Hóa

Biển Xanh Cafe- Biển Hải Tiến, Thanh Hóa

Trung tâm khu du lịch Biển Hải Tiến,Hoằng Thanh,Hoằng Hoá, タインホア

0964346969

bienxanhhaitien.com

https://www.facebook.com/bienxanhcafe/

Categories
About
Biển Xanh - Hải Tiến. Hệ thống Khách sạn, Nhà hàng, coffee Biển Hải Tiến, Thanh Hóa.
Share this Place on Social

Trung tâm khu du lịch Biển Hải Tiến,Hoằng Thanh,Hoằng Hoá, タインホア

Get Directions