BeBoss - Học Khởi Nghiệp Kinh Doanh

BeBoss - Học Khởi Nghiệp Kinh Doanh

3/1 Đường Nguyễn Ái Quốc KP3 P.Tân Biên, ビエンホア 70000

0913850997

BeBoss.Edu.vn

https://www.facebook.com/HocKhoiNghiepLamChu/

About
www.BeBoss.Edu.vn
tel.:0913850997
Description
Bạn có ý tưởng kinh doanh hay bạn đã ra kinh doanh hoặc đã lập doanh nghiệp nhưng chưa hiệu quả?
Bằng trải nghiệm đúc kết kinh doanh thành công từ 2.000 chủ doanh nghiệp cùng những bài học kinh doanh từ những bậc thầy huấn luyện, Rất vui chia sẻ cùng bạn cùng chí hướng khởi nghiệp kinh doanh làm chủ doanh nghiệp
Share this Place on Social

3/1 Đường Nguyễn Ái Quốc KP3 P.Tân Biên, ビエンホア 70000

Get Directions