Bảo Ka 28 BBQ

Nổi bật

Bảo Ka 28 BBQ

Bảo Ka 28 BBQ

Phía Nam khu chợ Mới Long Thành - Khu Cầu Xéo (sau lưng Karaoke Yumi), Long Thành 0251

01695991189

https://www.facebook.com/Bảo-Ka-28-BBQ-2526540224237033/

Categories
Work hours

Monday 16:00 - 23:00

Tuesday 16:00 - 23:00

Wednesday 16:00 - 23:00

Thursday 16:00 - 23:00

Friday 16:00 - 23:00

Saturday 16:00 - 23:00

Sunday 16:00 - 23:00

Share this Place on Social

Phía Nam khu chợ Mới Long Thành - Khu Cầu Xéo (sau lưng Karaoke Yumi), Long Thành 0251

Get Directions