Bánh canh nấm Lạc Tâm

Bánh canh nấm Lạc Tâm

11, Dương Tử Giang, p. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai., ビエンホア +8

937025432

https://www.facebook.com/cosolactam/

About
Niềm tin của Khách hàng mới quan trọng. Dù 1- 2 năm Khách hàng không ghé quán vì lý do gì , nhưng trong lòng vẫn tin Lạc Tâm chất lượng. Vậy là đủ rồi!
Work hours

Monday 06:00 - 22:00

Tuesday 06:00 - 22:00

Wednesday 06:00 - 22:00

Thursday 06:00 - 22:00

Friday 06:00 - 22:00

Saturday 06:00 - 22:00

Sunday 06:00 - 22:00

Share this Place on Social

11, Dương Tử Giang, p. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai., ビエンホア +8

Get Directions