Bánh Canh Cá Lóc BaThao

Nổi bật

Bánh Canh Cá Lóc BaThao

Bánh Canh Cá Lóc BaThao

Số 10, Hoàng Tam Kỳ, Long Bình, ビエンホア 810000

0868839129

https://www.facebook.com/BanhCanhBaThao/

About
Bánh canh cá lóc Bathao là món ngon được làm từ cá lóc đồng và bột gạo. Tạo thành món bánh canh bột gạo ngon
Description
Bánh canh cá lóc Bathao là món ngon được làm từ cá lóc đồng và bột gạo. Tạo thành món bánh canh bột gạo ngon
Share this Place on Social

Số 10, Hoàng Tam Kỳ, Long Bình, ビエンホア 810000

Get Directions