BALI CAFE

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

BALI CAFE

BALI CAFE

Sonadezi Tower, ビエンホア

01649999906

https://www.facebook.com/balicaf/

About
Bali Cafe is located in the very central of Bien Hoa city, 24km away from Saigon. We offer a wide range of coffee, drinks, fresh juice and Italian cakes.
Work hours

Monday 06:30 - 22:00

Tuesday 06:30 - 22:00

Wednesday 06:30 - 22:00

Thursday 06:30 - 22:00

Friday 06:30 - 22:00

Saturday 07:00 - 22:00

Sunday 07:00 - 18:30

Description
Cafe, fresh juice, mojito, and refreshments.
Share this Place on Social

Sonadezi Tower, ビエンホア

Get Directions