Asahi Pro - Trà sữa & Ăn vặt

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Asahi Pro - Trà sữa & Ăn vặt

Asahi Pro - Trà sữa & Ăn vặt

24 Ngô Quyền, Bảo Vinh, Long Khánh, Xuân Lộc, Ðồng Nai, Vietnam 810000

0978950908

https://www.facebook.com/asahipro/

About
Asahi Por - Trà sữa & Ăn vặt
● 24 Ngô Quyền, Bảo Vinh, Tx Long Khánh, T Đồng Nai
● Mở cửa
9:00 - 21:00
Description
A s a h i P r o - Trà sữa & Ăn vặt
Share this Place on Social

24 Ngô Quyền, Bảo Vinh, Long Khánh, Xuân Lộc, Ðồng Nai, Vietnam 810000

Get Directions