50cha茶 - Coffee and Tea

50cha茶 - Coffee and Tea

Số 3 đường trần đại nghĩa, ấp thanh hoá, xã hố nai 3 huyện trảng bom, Trang Bom 810000

0906372096

https://www.facebook.com/50cha茶-Coffee-and-Tea-157239708261225/

Categories
Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Description
DJ
Share this Place on Social

Số 3 đường trần đại nghĩa, ấp thanh hoá, xã hố nai 3 huyện trảng bom, Trang Bom 810000

Get Directions