coffee shop

Nổi bật

7 Tea - Napoli

20 40, Huyện Tân Phú, Việt Nam, Phuong Lam, Vietnam tea room,coffee shop 331 fans

Trà Sữa ALLEY

Nguyễn Văn Lung, Cầu Hang, Hóa An, ビエンホア tea room,coffee shop, 532 fans

1979 Coffee & Tea

Lê Quý Đôn, ビエンホア coffee shop,tea room 1,479 fans

Bocci Coffee

486 ĐỒNG KHỞI , PHƯỜNG TÂN HIỆP, ビエンホア 81 tea room,coffee shop,restaurant 1,826 fans

Cafe Milano Cầu Săn Máu

10b/1 KHU PHỐ 1, HỐ NAI 1, BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI, ビエンホア 810000 coffee shop,internet cafe,tea room 114 fans

LongCha

kp5. phường tân hiệp, ビエンホア 70000 coffee shop,tea room 5,207 fans

Mr. Good Tea Biên Hòa

Lô số 7, khu phố 7, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, ビエンホア 810000 bubble tea shop,tea room,coffee shop 5,145 fans

Helen Tea

87 Phan Trung,Tân Mai,Biên Hòa,Đồng Nai,Việt Nam, ビエンホア 810000 tea room,coffee shop 651 fans

Carpe Tea House

260 - khu phố 2- phường Thống Nhất, ビエンホア 8100 tea room,coffee shop 3,671 fans

Dè CUBE tea

2041 nguyễn ái quốc, ビエンホア 84 coffee shop,tea room,deli 9,176 fans