giày da/thuộc da

Hiển thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

Nhân Viên Tính Định Mức

-
Đồng nai
- lập bản định mức npl cho từng sản phẩm - lập bản chi tiết sản phẩm dùng cho bộ phận dập và chuyền - lập báo cáo đặt khuôn - làm báo cáo số lượng và...
2 năm trước