Bạn đang ở đây

Chứng chỉ Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng khóa học toàn quốc

Chứng chỉ Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng khóa học toàn quốc

Giá :
1.000 VND
Tình trạng :
Mới
Ngày đăng : 2 tuần trước
Ngày hết hạn :
06/02/2018
Mã tin : 10124
Lượt xem : 27

Mô tả

THÔNG BÁO

V/v m
lp bi dưỡng nghip v Văn thư Lưu tr -
Hành chính Văn Phòng


I. M
c đích ca lp hc

1. Nh
m trang b cho hc viên nhng kiến thc cơ bn, nhng quy đnh mi ca Đng, Nhà nước v các k năng son tho văn bn, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu tr.

2. Giúp các c
ơ quan, công ty, xí nghip nâng cao năng lc qun lý công tác văn phòng, văn thư, lưu tr

II. N
i dung hc tp

1. K
thut son tho Văn bn (Lý thuyết & Thc hành)

2. M
u hoá văn bn

3. Qu
n lý và gii quyết văn bn

4. Qu
n lý và s dng con du

5. L
p h sơ hin hành (Lý thuyết & Thc hành)

6. T
ng quan văn hoá công s

7. Xây d
ng văn hoá công s

8. K
năng thu thp & x lý thông tin

9. K
năng t chc hi ngh, hi tho

10.
ng dng ISO trong công tác văn phòng

11.
ng dng Công ngh thông tin trong công tác Văn thư Lưu tr

12. Nghi
p v Lưu tr 1

13. Nghi
p v Lưu tr 2


K
ết thúc khoá hc, hc viên s được cp chng ch hoàn thành khoá hc có giá tr toàn quc

III. Th
i gian, đa đim hc tp và hc phí:

- H
c phí: 1.800.000đ/hc viên (hc vào 10 bui ti)

Đ
a đim đăng ký hc: Tuyn sinh và Đào to trên Toàn quc

H
c viên có nhu cu hc, hoc cn gp chng ch liên h:

ĐT: 0163.287.5080 (ms Th
ư P. tuyn sinh )
Email:
diemthu.gdthanglong@gmail.com


Ch
ng ch văn thư lưu tr

Ch
ng ch hành chính văn phòng

Ch
ng ch thông tin thư vin

Ch
ng ch l tân

Ch
ng ch l tân khách sn

Ch
ng ch an toàn lao đng

Ch
ng ch vn hành xe nâng

Ch
ng ch lái máy xúc

Ch
ng ch nu ăn

Ch
ng ch đin

Ch
ng ch may

Ch
ng ch cơ khí….

Viết bình luận